Roses in the snow time!

 

Memorizing in Ainolanpuisto

These roses are now sleeping their winter sleep in Oulu, but I happened to be there when it was Summer and all these beautiful roses were flourishing in the rosary of Oulu City Park, Hupisaaret, Ainolanpuisto. The roses showed at their best.

It was not the first time I took photos of the roses there but I, as many other citizens of Oulu, are accustomed to visit Ainolanpuisto several times a year on every season.

Once upon a time I even did paint some paintings there of an imaginary Chinese lady! After that I have met several young student and Summer internees from China at the university of Oulu. My world has become more global. Has yours?

Kiinalaisnainen puistossa
Oil painting of an imaginary Chinese woman sitting under apple trees in the City Park of Hupisaaret, the area of Ainolanpuisto. Ritva Rundgren 2004.

Klikkaa Digiseniorin blogiini!

https://blogit.kaleva.fi/digiseniori/

Digitaalinen media oppimisprojektina, 1. luento

 

 

Monilukutaito, multiliteracy 

Maailma on menossa kohti monilukutaitoa. Se merkitsee sitä, että meidän pitää oppia lukemaan eri medioista kuten verkosta, printtimediasta, kirjasta, lehdestä ja eri sovelluksista. Luemme äidinkielellä ja tarvittaessa myös muilla kielillä sekä tekstiä että kuvaa.

Kirjoittaminen eri tavoilla täytyy myös osata. Näitä ovat käsialakirjoitus, tekstinkäsittely ja kirjoittaminen älylaitteilla, joille on olemassa erityisiä kyniä jopa 15 euron hintaan. Uusi opetussuunnitelma tulee sisältämään niin järisyttäviä elementtejä uuden luku- ja kirjoitustaidon osalta, että se tulee iskemään koko yleissivistävän kentän läpi.

Edellisellä multimediakurssilla tehtiin videoita, sarjakuvia kuten Bitstrips, joka on edelleen mielestäni hyvä.Tällä kurssilla käydään myös läpi tekijänoikeusasioita ja tuottamista. Luentopäiväkirja tehdään kolmesta luennosta ja suorituksiin kuuluu seitsemän harjoitusta.

Multimedia

Mikä ennen oli multimedian tila? Slidesharessa on edelliset luennot multimediasta; siihen kuuluvat kuva, ääni ja video.

– Erilaiset multimediapalvelut ovat kyllä liukkaita, opettaja toteaa. Opiskelijoiden kanssa keskusteltiin ajankohtaisesta tekijänoikeusjutusta, joka koski oululaisen lastensuojeluvideon julkaisua. Luennoitsija pohti asiaa eri näkökulmista, mitä on suojeleva suhtautuminen lapsiin, miksi isä julkaisi videon, ja mitä seuraa lapsille siitä, kun kuljetaan vasenta laitaa?

Unesco kannustaa rohkaisevaan suuntaan mediassa; siihen tulee erilaisia mediaelementtejä, jotka toimivat demokratian välineenä, assettina. Esimerkkinä muitetaan Twitter Egyptissä; sillä rohkaistaan ja kannustetaan, eikä panna tinalakkia päähän. Turkin Twittertilin sulkeminen todettiin hiljattain lanvastaiseksi.

Multimedian avulla mennään informaation lähteelle, tuottamiseen. Sillä vaikutetaan talouteen ja politiikkaan vaikka animaation avulla.

Mediakasvatus

Keskustelimme ryhmässä siitä, mikä oikeuttaa ja valtuuttaa antamaan mediakasvatusta (legacy). Keskustelimme mediasta, jossa moni ei edes ole.

– Millainen mediankäyttäjä, tuottaja olet?

Instagram on mielenkiintoinen, vaikka en muuten ole aktiivinen. Sosiaalinen media nousee arkikokemuksista, jos keksii materiaalia.

Miesopiskelija sanoi, ettei kuulu mihinkään palveluun.

Laru kertoi Minna-Riitta Luukan käsityksiä mediasta koulussa ja arjessa.

Nuorten vapaa aika on monimediainen, mutta koulu on yksimediainen. Opettajan ja oppilaan kohtaamiset ovat painettujen tekstien maailmasta. Siellä kerätään kännykät pois, koska ne ovat vihollisia, eikä koululla ole erityistä innostusta ottaa niitä käyttöön.

Mistä opetussuunitelman perusteiden uudistaminen juontaa? Aika järkälemäisiä uudistuksia on tulossa, joissa suodaan opettajalle enemmän valinnanvapauksia esiopetuksesta perusopetukseen ja lisäopetukseen. 

Minna-Riitta Luukka laajasta tekstikäsityksestä

“Literacy” ja kielitietoinen koulu on kokonaisuus. Laaja-alainen osaaminen koskettaa kaikkia oppiaineita. Pitää myös varmistaa, miten kaikki näkyy esimerkiksi liikunnan ja fysiikan opetuksessa. Monilukutaito tarkoittaa erilaisten viestien ja tulkinnan tuottamisen taitoa, jonka taustalla on laaja tekstikäsitys. Se ei aina ole kirjoitettua tekstiä, mutta se on lähellä ajattelun taitoa, akateemista tiedonlukutaitoa käytäväkeskusteluineen.

Ympäristöön kuuluu monia asioita kuten käsitteellisen kielen ajattelun kehittymistä oppiaineen oman logiikan mukaisesti. Erilaisten käytänteiden hallintaa, joka on tilannesisdonnaista ja kulttuurisidonnaista, Toiminnallisuus, ajattelemisen tavat, lukeminen, kirjoittaminen, piirtäminen, liikkuminen, katsominen, puhuminen, tekstien tulkitseminen.

Mitä kieli on? Se on osa sosiaalistumisprosessia ja monilukutaitoa. Eri oppiaineilla on eri kieli. Lapsen osaamisen jatkumoksi pitäisi rakentaa uutta. Miten vaatimustaso kehittyy?

Eri oppiaineiden monilukutaitojen sisällöt voisivat kehittyä yhtäaikaa, mutta on vaativaa selvittää, mitä monilukutaito on? Kaikissa oppiaineissa pitäisi monilukutaidon näkyä. Äidinkielenopettajat ovat avainasemassa, eksperttihenkilöitä, arvelee Laru.

Monilukutaito alkaa pikkulapsen tarinankerronnasta ja päättyy työelämään. Kaikki opettajankoulutus kytkeytyy yhteen. Monilukutaito on todella uusi asia, ja se tulee määrittelemään työuraa imaisun taitojen avulla. Se on kokonaisvaltaista; käsityö, musiikki, likunta, kuvataide. Dokumentointi, piirtämisen kaikki mahdolliset välineet.

Ensi viikolla tulee yliopistolle Rasberry ja uusia välineitä massoittain. Ne ovat iskunkestäviä ja lähdetäänkin halvalla teknologialla liikkeelle. Musiikkiin tehtiin iPad-kokeilu pienten lasten kanssa, ääntä tallennettiin. Samoin musiikkipankkeja Face hook-profiileja eri henkilöistä.

Pirjo Sinko pohtii monilukutaitoa

Kaikkea, mitä osaat kuten kirjoittaminen ja kuvan lukeminen. Eteläkorealainen taksinkuljettaja ei kyennyt lukemaan navigaattoria, vaikka se hänellä oli taksissa, kertoo Laru. Olisiko kuljettaja kuitenkin selvinnyt paremmin yksinkertaisesti perehtymällä hieman tekniikkaan?

Siiloajatteluun ja lukujärjestysajatteluun menee kauan aikaa. Kun mediaa lukee, ei kaikkeen tekniikkaan kiinnitetä enää huomiota. Se on luontevaa, kuten nauhoittaminen, äänen tallentaminen. Hauska esimerkki oli luonnonäänien nauhoittaminen, epä-äänien tallennusta, josta tehtiin musiikkia. Täysin uusi, ei vielä kuitenkaan ole harjoiteltu lasten kanssa. Monilukutaitoa tarvitaan matematiikan kielen opiskelussa.

Päivitän nettiä koko ajan, ja on iso konflikti entisen ja nykyisen välillä. Digitaalisen välineistön avulla opetan niitä, jotka on diginatiiveja. Milloin on puhuttu aikaisemmin monilukutaidosta?

– Niinpä, niinpä, niinpä. Lukemisen määrittely on ongelmallista.

– Tiedon hankkimista ja arvioimista, sanoi eräs opiskelija.

Laru kertoo ostaneensa lapsilleen kameran, joka toimii vielä kahdeksan metrin syvyydessä. Mitähän siitäkin seuraa?