Koulutusteknologiaprojekti (LET)

 

 

WP_20150411_16_54_45_Pro
Latu on auki, kun projekti alkaa parin kanssa. Matkalla kohdataan sään vaihteluita, mutta niin vain päästään vihdoin tunturille, josta näkee kauas. Ylläksen hiihtoreissu keskeytti sopivasti projektin, jonka esittely on 5. päivä toukokuuta 2015 Oulun yliopistolla

 

”Potkua koulutussuunnitteluun –kurssi verkkoon”

Projektin tarkoituksena oli tuottaa pilottina verkkokurssi koulutuksen suunnittelijoille lähinnä aikaisempien materiaalien pohjalta ja osallistumalla nykyiselle kurssille. Asiakasosapuoli muokkaisi tarvittaessa kurssin tarkoitukseen sopivaksi ja toteuttaisi sen kokonaan verkossa syksyllä 2015.

Projektiryhmä ja muut osapuolet 

WP_20150427_09_12_59_Pro (1)
Essi-opettaja on väitellyt koulutusteknologian alalta.

 

WP_20150427_09_13_03_Pro (1)
Anni-opettaja osaa jo verkkoluennoinnin taidon.

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiakasosapuoli oli OK-Opintokeskus ja sen edustajana Hanna Alaniska OK-Opintokeskuksen Oulun toimipaikasta. Projektiryhmä oli Ritva Rundgren ja toinen opiskelija Eeva, joka oli aika pieni ryhmä tehtävän suorittamiseksi, vaikka sen saattoi todella nähdä vasta projektin päätyttyä. Yliopiston ohjaajat olivat Essi Vuopala ja Anni Lantto ja toimivat saumattomasti, josta opiskelijoiden oli mahdollista nähdä pariopettajuuden tuomia etuja.

Tehtävään perehtyminen ja aikataulu

Aloitimme ohjeiden mukaisesti projektissa mukana olevien yhteisellä tapaamisella OK-Opintokeskuksen tiloissa Oulussa. Tapasimme myöhemmin myös yliopistolla. Projektiesittelyt olivat

Oulun yliopistolla ti 5.5.2015 klo 10.15-11.45. Perehdyimme projektin aikana OK-Opintokeskuksen toimintaan vapaan sivistystyön alalla ja ainoana verkossa toimivana oppilaitoksena.

Verkkokurssi kouluttajille

Kuuntelimme asiakkaan tehtävänantoa ja pääsimme alustavasti käsiksi aiheeseen. Verkkokurssin suunnittelu oli täysin uutta minulle monessakin asiassa, mutta verkko-opetukseen aiemmin perehtyneen työparin kanssa se oli helpompaa ja muihin projekteihin verrattuna projektimme oli ainoa suomenkiellellä toteutettava. Olen osallistunut verkkokurssille vain opiskelijan ominaisuudessa, mutta koskaan en ole ollut suunnittelijan saappaissa.

Projektin tarkoituksena oli suunnitella entisen aineiston pohjalta verkkokurssi sellaisille henkilöille, joilla ei välttämättä ole pedagogista koulutusta, mutta jotka silti kouluttavat omissa organisaatioissaan pääasiassa vapaaehtoisia järjestöihmisiä. Monet järjestöt ovat tuttuja oman osallistumisen kautta. Yhteiskunnan toiminnan näkökulmasta ajatellen ne tuottavat kolmannen sektorin palveluita merkittävässä määrin.

Selkeä struktuuri ja täsmällinen aikataulu

Näyttökuva 2015-5-14 kello 16.31.01

Ohjaajamme tekivät selväksi, että aikataulu ja suunnitelma on syytä tehdä mahdollisimman tarkkaan ja pysyä niissä koko projektin ajan ja, että kaikesta sopimisesta tulee tiedottaa kaikkia osapuolia. Tiivis projektityö on kuitenkin vaatinut vain vähäistä tietojenvaihtoa.

Simulointia ja pilotointia

Tarkan suunnitelman tekeminen taustateorioineen tuntui vaikealta monestakin syystä, mutta haasteista välittämättä ja innostuneena keksimme silti jotain uutta Diakonissalaitoksen kahviossa erään tapaamiskerran jälkeen: ”Simulointi”! Teorian kirjoittaminen auki ennen projektia ei tuntunut mielekkäältä, mutta ymmärsin sen kuuluvan yliopisto-opiskeluun. Teoriaa on koko lukuvuoden jauhettu monella koulutusteknologian kurssilla, muun muassa TEL-kurssilla.

Englanninkieli aiheutti minulle vaikeuksia muistaa taustateoreettisia kokonaisuuksia, mutta parin kanssa pohtiminen oli hedelmällistä ja teoreettinen viitekehys avautui uudella tavalla. Kielitaito parani ja osallistuminen samanaikaiseen TEL-kurssiin. Omassa opettajan työssäni en liene ajatellut erityistä kasvatuksen teoriaani, mutta jälkeenpäin arvioiden tunnistan oman opettamisen perustuneen juuri minulle sopiviin teorioihin.

WP_20150330_08_44_38_Pro
TEL- eli Designing Technology-kurssilla tehtiin oppitunteja muun muassa japanilaisesta Kojikista ja Kalevalasta.

Taustateoria

Asiakasosapuoli antoi kirjallisuusvihjeen aikuisopiskelun alalta. Taustateoriaksi valitsimme simuloinnin, vaikka myös muita teorioita olemme käyttäneet kuten konstruktivismia. Verkko-oppimisen teoria on melko nuorta, samoin sen tutkimus korkeintaan niin vanhaa kuin internetin avulla on opetettu ja opiskeltu. Pohdimme, miten oppimista voi oppia, oppiiko opettaja enemmän, voiko tietoa kaataa toisen päähän, auttaisiko toisen asemaan asettuminen, kuten verkko-opetuksessa voi olettaa olevan.

Lähteiden etsintää ja alustaan perehtymistä

Parini vietti päivän Oulun pääkirjastossa etsimässä lähteitä. Minä istuin tietokoneella perehtymässä alustoihin; työparin kanssa on erittäin hyödyllistä työskennellä verkossa, koska yhdessä voi tarkistaa tietoja ja suunnitella projektia. Kokeilimme esimerkiksi Googlen Sitesia, joka ei ollut sopiva silloisella tietämyksellä, vaikka nykyisellä tiedolla se olisi ollut aivan mahdollista.Näyttökuva 2015-4-20 kello 21.02.39

Käytimme Googlen Hangoutsia suunnittelemaan seuraavia siirtoja, tutustuimme dokumenttien muokkaamiseen yhteisesti, jaoimme näyttöä virtuaalisesti ja pääsimme projektiviidakkoon, josta ei näyttänyt olevan ulospääsyä. Välineiden merkitys korostui etäneuvottelussa ja niiden hallinta edisti oppimista, vaikka kaikki ei aina sujusikaan yhdellä napin painalluksella.

Näyttökuva 2015-4-20 kello 18.44.04 Blogi WordPressiinNäyttökuva 2015-4-20 kello 18.46.28

Projektin dokumentointipaikaksi valittiin WordPress, johon kutsuimme lukijoiksi ja myös muut projektissa mukana olevat ja, josta projektin eri vaiheita voisi seurata ja, jossa olisi voinut syntyä keskustelua osapuolten kesken. Aiemman kokemuksen perusteella blogikirjoittaminen saattaisi sopia tähänkin projektiin. Keskustelua ei kuitenkaan syntynyt eikä siten simulointikokemuksia.

Asiakkaamme, ohjaajamme ja me olimme haasteellinen kokoonpano. Minä, vanha opettaja, joka on nähnyt elämää ja ihmisiä, ja muut omalla taustallaan työskentelimme projektin parissa muiden velvollisuuksien parissa ja mielessä omat tavoitteemme.  Blogin teko-ohjeet löytyvät kahdesta linkistä  YouTubesta. Videot ovat ensimmäiset ohjevideot. Toivon, että muutkin opettajat uskaltautuvat kokeilemaan, vaikka tulos ei olisikaan täydellinen.

Opettajuus testissä

Opettaja minussa tarkkailee ja päättelee, punnitsee ja tekee lopulta oman päänsä mukaan. Marssijärjestys oli kuitenkin selvä, mutta minusta tuntui lähes koko ajan, että projekti on liian vaikea toteuttaa. Se tuntemus osoittautui lopulta vääräksi, koska en ole mikään perusteellinen pohtija, vaan menen usein sieltä, mistä aita on matalin. Argumentointi ja kokemusten yhdistäminen edisti projektia. “Tuo ja tuo on hyvä näkökulma tässä yhteydessä” ja projektimme eteni. Se olisi niin ikään voinut keskeytyä hyvin helposti.

Olen ikäisiini verrattuna hyvin perehtynyt moneen yhteiskunnalliseen ilmiöön liittyviin koulutusteknologisiin alustoihin ja niiden tuottamiin arjen hyötyihin. Minulta voi kysyä ratkaisua lukuisiin monilukutaitoa ja kielitaitoa vaativiin ongelmiin. Omaan opettajan etiikkaani kuuluu mielestäni se, että kysyjä saa vastauksen vaikeisiinkin tietoteknisiin kysymyksiin.

Internetin mahdollisuuksista

Tiedän paljon verkon mahdollisuuksista aikuisten opiskelussa, oppimisessa ja tiedonhankinnassa. Oulun seudulta ei löytyne kaltaistani ”Citizen Tutoria”. LET-opiskelu on antanut valmiuksia ja taitoa riisua oma foliohattu pois verkkoon astuessani. Useammasta lähteestä olen lukenut ja saanut kokemuksia siitä, että teknologian käytössä ei myöskään löydy kaiken osaavaa nimeltä mainittua henkilöä. Jokaisen on vain itse pääteltävä, mitä uskaltaa kokeilla pitäen kuitenkin mielessä, että suurin osa ihmisistä toimii oikein globaalistikin. On kuitenkin hyvä, että saamme tilaisuuden oppia toisilta, matkia toisten tapaa asennoitua teknologisiin alustoihin ja välineisiin ja opiskella omaa medialukutaitoamme.

En halua kerrata ominaisuuksiani toimia projektityössä ihmisten kanssa, koska ne eivät ole niin mairittelevia, mutta olen selvinnyt niillä taidoilla läpi työelämän. Jo sitä pidän riittävänä saavutuksena, vaikka itsekriittisyyteen on aina aihetta, eikä sähläävää käytöstä ei mitenkään voi perustella siitäkään näkökulmasta käsin, että en kykene kovin analyyttiseen ajatteluun. Parityöskentely on opettanut tarkistamaan tietoa tarkistamisen jälkeenkin ja arvostamaan logiikkaa sekä sanoissa että teoissa. Erityisesti sanojen merkityksen tarkistaminen oli minulle uutta, koska olen jämähtänyt siinä asiassa kirjahyllyssä pölyttyvän sivistyssanakirjan tasolle.

Simuloinnilla suoraan asian ytimeen

Näyttökuva 2015-4-18 kello 22.18.42
Hanna Alaniskan tervetulotoivotus kurssille “Potkua koulutussuunnitteluun” kuultiin sekä Helsingissä että Oulussa Adobe Connectin avulla.

Osallistuimme kolmen päivän verkkokoulutukseen, jossa avautui oiva mahdollisuus perehtyä käytännössä kouluttajien taustaan verkkokoulutuksen suunnittelun helpottamiseksi. Materiaali oli hyvin suunniteltu, taloudellisesti rakennettu ja moneen kertaan toteutettu, joten minuuttiakaan ei mennyt hukkaan.

Olisin erään päivän päätteeksi kysynyt asiakasosapuolelta projektimme vaiheista, mutta kello oli tasan 15.30 eikä se enää sopinut. Opin siinä täsmällisyyttä, eikä se olisi sopinutkaan, koska muutkaan osalliset eivät olleet paikalla.

Koulutuksen toteuttajan suunnitelman pitää olla mahdollisimman tarkka ja selkeä kaikille osallistujille. Palautteessa sitten arvioidaan koulutusta ja sen hyötyä ja kehittämisehdotuksia.

Pilotointivaihe jäi toteutumatta

Aitoa pilotointia ei toteutettu projektissamme, mutta se olisi ja on edelleen mahdollista tehdä yhdessä tai kaikissa Eliademyn moduuleissa. Pilotoinnin voisi antaa tehtäväksi jollekin opiskeluryhmälle tai OK-Opintokeskuksen omille kouluttajille. Kolmas elämänvaihe aktiivisen työelämän jälkeen on vapaampaa ja antaa ajallisia mahdollisuuksia kehittyä ja oppia lisää oman kiinnostuksen mukaan. Pidän ihmisten kanssa toimimisesta ja etenkin oman viiteryhmäni, eläkeläisten, joita voin auttaa selviämään tietoteknisissä ympäristöissä.

Seuraan englanninkielisen verkko-oppimisen alaa tiiviisti, josta puolestaan on seurannut ymmärrys yhteisestä maapallosta, globalisaatiosta ja monikulttuurisuudesta sekä opettamisen, koulutuksen, sivistyksen ja ihmisyyden kehittämisen tärkeydestä meille senioreillekin. Olemme esimerkkinä seuraavalle sukupolville ja meillä on mielestäni elinikäisen oppimisen velvollisuus ja oikeus.

Avoimessa yliopistossa voi kuka tahansa opiskella monia perus- ja aineenopintoja. Miksi Suomeen ei sitten voitaisi rakentaa omaa senioreiden oppivelvollisuutta ja oppimispolkuja? Ainakin kansainvälisessä keskustelussa siitä löytyy esimerkkiartikkeli: Adult Learning: Building Paths to a Better Future (LIITE 1)

 

Sitra keräsi perustamalleen foorumille , Uusi koulutus”, ideoita koulutuksen kehittämisestä. En kuitenkaan löytänyt valituista henkilöistä varsinaisesti yhtään eläkejärjestöjen edustajaa, mikä osoittanee yhteiskunnan ajattelussa sitä, että seniorit ovat jo pudonneet tuotannon kärryiltä siitäkin huolimatta, että toimintamme pitää meidät kunnossa niin henkisesti kuin fyysisestikin. Meitä on noin 1,2 miljoonaa vanhuuseläkettä saavaa henkilöä, jotka kuluttavat, tuottavat yötä ja joilla on paljon elämänkokemusta ja hiljaista tietoa. Meistä saa innostamalla irti kansantalouden kakkua kasvattavaa toimintaa aivan loppumetreille saakka, kuten hautausurakoitsijatkin tietävät.

20131106_5719
Oulun yliopistolla kasvatetaan kansantalouden kakkua, jos sitä eivät turhat rajoitukset nakerra. Senioriopiskelijat tuovat hiljaista tietoa yliopiston oppimisympäristöihin.

Citizen Tutors opettajiksi seniorikouluihin ja jakamaan osaamismerkkejä

Otaksun, että tulevaan ”seniorikouluun” tulee osaamismerkkien käytäntö, joka ryhdistää opiskelua tavoitteellisuuden ja palkitsevuuden ansiosta. Juuri tässä on mahdollisuus käyttää verkko-opiskelua, jossa kurssien osallistujia voi olla lukumääräisesti paljon enemmän kuin perinteisessä luokkahuone-opetuksessa.

Pohdiskeluni liittyy hyvin koulutussuunnittelun projektiin, sitä näkökulmasta katsottuna, että OK-Opintokeskus kuuluu vapaan kansansivistystyön toteuttajiin ja, jonka jäsenjärjestöt toteuttavat koulutustaan vapaaehtoisten toimijoiden tarpeeseen, esimerkiksi kansanterveystyön ja muun kolmannen sektorin tekijöihin.

Eliademy, luokkahuone verkossa

WP_20150313_12_37_23_Pro
Vuoden 2014 tieto- ja viestintätekniikan opettaja Jari Laru perehdytti meidät Eliademyn käyttöön, josta on video  Youtubessa.
Näyttökuva 2015-4-20 kello 18.38.19
Kokeile QR-koodia. Linkki löytyy alhaalta.

 

En puutu raportissani verkkokurssialustaksi konsultoinnin jälkeen valikoituneen Eliademyn tekniseen toteutukseen, koska sen mahdollisuudet ovat rajatulla alustalla hyvin selkeästi ja lähes käyttövalmiina, vaikkakaan ei simuloituna, saati pilotoituna. Pidän silti hyvänä uuden mahdollisuuden avaamista OK-Opintokeskuksen käyttöön, jos ei suunnitellulla aikataululla, niin lähivuosien aikana verkko-opiskelun mahdollisuuksien avartajana. Eliademyn ja OK-Opintokeskuksen alustoja voidaan integroida.

 

 

Parin kanssa työskentely tuo paljon etuja

Veden keittäminenkin olisi kai parempi tehdä parin kanssa, kun parityöskentelyssä on niin antoisaa pohtia yksinkertaisintakin kysymystä. Opinnoissa avautui myös uudenlainen käsitys oppimaan oppimisesta teknologian avulla toisten kanssa. (CSCL) Parin kanssa on ollut todella hyvä työskennellä, koska hän on niin nopea tiedonkäsittelijä, ymmärtää kielitieteilijänä sanojen merkityksen, tuottaa kirjallisesti ja puheessa hyvää suomenkieltä ja on erinomainen englannin kielen taidoissaa. Hän on myös luotettava, mutkaton ja ahkera työpari. Ikätekijä ei ole suinkaan ollut erottava vaan inspiroiva tekijä oppimisessa.

Oulun yliopiston LET-opintojen verkkoluennot sisältävät uusinta, tutkittua ja perusteltua tietoa teknologian opetuskäytöstä.

Kiitos opettajille oikein hyvästä opetuksesta ja sparraamisesta! Hyvään opetukseen on kuulunut myös ongelmanratkaisua eli opettajien opettamisen taustateoreettinen käsitys paljastuu vaivihkaa. (PBL, Sosio-Constructive Learning etc.) Takaan, että moni oppimani asia siirtyy ainakin ikätovereiden päähän, jos saan kiinni kilttejä oppilaita.

Opettajan ammatti on maailman toiseksi tärkein

Opiskelijan rooli ja opettajan rooli menevät joskus sekaisin, mutta arvostan kovasti asiantuntemusta, joita opettaja käyttää tehtävässään. Muutamia ajatuksia on vuosien varrella tullut sanotuksi ja koetuksi kuten se, että koulu olisi mukava paikka ilman oppilaita. Vaatimattomasti on niin ikään sanottava sekin, että maailman tärkeintä ammattia ei ole vielä keksittykään.

Posterin puristusta talven yllättäessä Oulun yliopiston Campuksen

WP_20150324_11_01_43_Pro
Kansainvälisille opiskelijoille on jo luminen koivukuja tuttu Oulun yliopiston kampuksella, lieneekö heille myös valjennut koulutuksen ja opiskelumahdollisuuksien merkitys yhteiskunnan kehittymiselle? Toivotamme tänne lisää ahkeria opiskelijoita muista maista.

Posteri-sanan ymmärtäminen oli minulle vaikeaa. Minusta sen olisi pitänyt olla juliste, mutta ilmeisesti puhutaan tieteellisestä posterista, jossa visualisesti esitetään projektin vaiheet ”yhdentoista sekunnin” katselua varten. Posterin painatuksen jälkeen kaikki on tietysti vesiselvää ja helppoa. Kuinkahan vaikea oppiminen on yleensäkään kenelle tahansa? Meillä on onneksi ollut riittävä mahdollisuus konsultointiin pulmatilanteiden edessä.

En osannut käyttää Oulun yliopiston opiskelijoille tarkoitettuja Microsoftin palveluita. Marssin tietohallintoon ja sain heti avun opiskelijan Microsoft-sähköpostin luomiseen ja samalla pääsyn Wordin tekstinkäsittelyyn ja PowerPointiin. Open Officen käyttö oli haasteellisempaa, vaikka käytänkin sitä omalla koneellani. Se asia hoitui nopeasti.

Lucidpress tuli myös tutuksi, kun löysin itseni toisen opiskelijaryhmän harjoituksista. Posterintekoon tuli lisää opittavia asioita. Uppouduin sen tarjoamaan Education-mahdollisuuteen, jonka saa käyttöönsä opiskelijasähköpostilla tai opettajasähköpostilla.

Loppuraportin kirjoittaminen

Opiskelun inspiroimana kirjoitan omaa projektin loppuraporttia, jonka määrämuotoisuus on luovasti toteutettu ja tehty ennen projektin posteriesittelyä. Ajattelen raportoinnin olevan kertausta siitä, mitä on tapahtunut ja minkälaisia oppimiskokemuksia olen saanut. Olen myös tosi iloinen, että ryhdyin tähän, vaikka tuloksena ei ole juuri se, mitä meiltä on tilattu. Toivon kuitenkin, että Eliademyn oppimispaketti antaa asiakasosapuolelle mahdollisuuden käyttökelpoisen kurssin viimeistelyyn jollain aikavälillä.

Projektin teknologisia työkaluja ja muita kiinnostavia verkon sovelluksia

 

Google Forms (kyselykaavake) Yllä esimerkki, jolla on helppo tehdä kyselyjä.

Google+ kehittää verkkoalustojaan, joihin Hangoutkin, tosin uuden ominaisuuden myötä voi suoraan kirjautua Messagella Hangoutiin. Suomen Google-evangkelista on Jaana Nyström, jolla on Youtube-videoita aiheesta.

Hangout on Skypen ohella verkkoneuvotteluun sopiva maksuton alusta.

Sites, Docs, Drive, Sites toimii projektialustana, Googlen Doc on hyvä tallentamisessa, mutta aivan mainio yhteiskirjoittamiseen tarkoitettu on Drive. Se toimii reaaliaikaisesti tai muutokset näkyvät kaverillesi myöhemminkin kommenttiosassa.

Gafe (oppilaitoksille tarkoitettu) Kannattaa kokeilla, jos on koulussa töissä. Oulun kaupungilla on tämä, samoin yliopistossa käytämme sitä.

Gmail Hyvä sähköposti, ei voi muutakaan sanoa, koska Googlen työkalut on niin hyvin integroitu keskenään. Toimivat ne kyllä osaksi muidenkin sähköpostien kanssa.

YouTube Tämä on suosikkini, jonne voi tehdä opetusohjelmia tai muuta sisältöä rajatta.

Adobe Connect Hyvä ja oppilaitosten ja organisaatioiden käytössä. Kuuluvuus ok, samoin näkyvyys ainakin hyvien yhteyksien päässä. Etäopetuksessa ja verkko-opiskelussa välttämätön ainakin tällä hetkellä.

Eliademy, luokkahuone verkossa Hieno suomalainen keksintö verkko-opiskeluun sekä opettajille, asiantuntijoille että opiskelijoille.

WordPress, blogialusta. Suosikki blogi-alusta, jonne olen tehnyt blogeja itselleni ja toisille, maksullista ja maksutonta versiota.

Näyttökuva 2015-5-4 kello 20.22.31

Jotform, kyselykaavakkeen tekoa varten kiinnostava ja helppo tehdä kysely.

QR-koodigeneraattori Tämä on suosikki jo monen vuoden takaa. Todella hauska ja helppo kuten oppilaat muistanevat.

Microsoft PowerPoint Hyvä moneen asiaan, muun muassa posterin tekemiseen.

Lucidpress posterin (juliste) tekoon Uusi tutustumiskohde, mutta perehtymisen jälkeen se on osoittanut käyttömahdollisuutensa posterien, mainosten, bannereiden ja muiden julkaisujen teossa. Kannattaa kysyä opiskelija- tai opettajaprofiilin käyttömahdollisuutta sieltä suoraan. Myös Canva on posterintekoon tarkoitettu alusta.

Lähteet:

https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/11856/isbn9789526054841.pdf?sequence=1

Hemminki, M., Erkkilä, M & Valovirta, T. 2010. Innostu ja onnistu opetuksessa. Tutkimuksen ja opetuksen strateginen tuki. Aalto-yliopisto.

Piippolan vaari, Old Mac Donald in Rytivaara

This video is made during my LET studies (learning enhanced technology) at the University of Oulu, Educational Faculty, Finland. The application is Puppet Pals, You can use ready pictures, drawn pictures of your own or photos. Since I always have drawn as a school teacher, this application is just great!

The house is from Rytivaara, which is in the Iso-Syöte, Finland. It is a very beautiful area for recreation during all the seasons. It is very odd, that a family survived in a lonely farm like this. It was really far from other villages and people. They lived on farming and having cows and reindeer. At winter it was so cold, like -40C at times.

http://www.outdoors.fi/Pages/Default.aspx

http://www.outdoors.fi/destinations/nationalparks/Pages/Default.aspx

I didn´t put any music in the video, because sometimes just a human voice with images might be interesting. The reindeer speak a bit peculiarly but they do sound really so. Other animals´s voices you regognize, of course!

The third LET/2014 weeks 41-42

Wait for pictures!

 • Face to face:
 • ICT-workshop on Monday or on Tuesday with Dr Laru
 • Lecture ‘Applying research in the Week 41 in INTRO-course healt of learning and educational technology’ on Thursday
 • Groupwork on Friday: Starting to prepare final course products (digital stories) Pavi is reading our product which was made by iMovie
 • Individually:
 • Reading the last article related to the theme of the lecture. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1096751606000364

Portfolio assignment 4:  Evaluation assignment

 • Describe how your understanding about educational technology and pedagogical use of ICT has developed: What did you learn? Which points/ideas/issues you didn’t understand? What questions raised into your mind? Which issues you got specially interested in?
 •  Read at least two blogs by your fellow students and give him/her comments concerning both the contents and technical implementation of the blog.
 • When evaluating the blog, you can utilize the evaluation criteria of this course.
 • When evaluating the technical implementation you can pay attention to visual aspects, technical functionality and logic of the structure.

14.10.14  Cloud-based interactive whiteboard etc.

Laru´s ICT-workshop is always interesting and I remember his northern-ostrobothnia dialect. That is learning! This time we were learning these “things”:

 • Smartamp, smartamp.com/classes
 • Platform independent
 • Modern art
 • Aurasma studio websites,
 • Application integrate websites, images and videos
 • Open Sancore, traditional, from Lousann originally
 • Pier Dillenburg´s nest, vild ideas, they connected videos, villejä ideoita, yhdistivät videotykin, trukit liikkuvat simoidusti, hyllyjä, simulaatiota.
 • Qr-codes
 • Smartamp nouseva älytaulukategoria vuorovaikutteinen, maksullinen
 • Twiddla, charge-free and independent, ilimanen älytaulusovellus, smarttisofta viimesen päälle

Digital stories 17.10.14 viimeinen kerta

Four different teams to evaluate movies. Consentrate. Let´s watch all the stories on Storyboard! Where was I?

“How to” is a good question in LET studies

What I have learned more in LET studies this week:

 • How to understand really what collaboration CSCL, SRL means
 • How to empty old files from the computer
 • How to empty a sd card from a Windows Phone and unlock it before putting it to the computer
 • How to organize photo memory cards into plastic bags and name them properly
 • How to watch photos on television simply by using the memory card reader
 • How to use Google Hang Outs on Air
 • How to make a PearlTree profile of blog teaching expertice
 • How to make better YouTube videos
 • How to speak, write and understand more English
 • How to teach blogging
 • How do make tutorials with QuickTime Player
 • How a simple thing, like painting aquarelle, needs guidance as any learning

Stories of Finnish women

Stories of women, her stories
My LET studies will hopefully give me a technological knowledge of the means of open platforms, which would make it possible to gather the stories of remarkable women in Finland as Suomalainen Naisliitto will be doing in the near future. It is easier now since there are so many new technological possibilities for that work. I think of some examples like Confluence Wiki and Google Sites. Any suggestions?

A women´s organization in Finland

I was participating in a seminar in Jyväskylä, which was organized by a little, but old Organization of Finnish women, Suomalainen Naisliitto, has filled 100 years and there are about 500 members in it. It also belongs to a greater variety of different women´s organizations in  Finland. The main task of this women´s organization has been and still is supporting women´s rights of e.g. voting, education, freedom of speech, non-violence environments and life, possibilities of having a family and taking care of it.

A Finnish woman values education

The equality of the genders is perhaps the most important issue of The Finnish Women´s Organization (unofficial translation of English). Originally the organization was named by a Finnish writer and journalist Minna Canth, who wrote especially about women, who lived in utmost poverty. She wrote of the tragedies of many Finnish women, young and old.

Her and other women´s work for the equality of learning, technology and education continues in the frames of today. I hope my thoughts go furher in my fellow students thoughts. A bit at least.

This special lady, Minna Canth (1844-1897) has got her portrait on the Norwegian airplanes. That is something! An by the way, I have taken some photos for CNN. That is a little step. Minna 

What technology can do for a better world?

Partisipating  to Nordisk Forum in Malmö in June made a good impact on me of the woman´s world globally. I took hundreds of photos and many videos and got aqainted with many multicultural women and understand now, that especially women can make a better world with education, technology and international co-operation in the world. Madeleine Rees works for that aim too, as I understood in Nordisk Forum.

Stories of women, her stories

My LET studies will hopefully give me a technological knowledge of the means of open platforms, which would make it possible to gather the stories of remarkable women in Finland as Suomalainen Naisliitto will be doing in the near future. It is easier now since there are so many new technological possibilities for that work. I think of some examples like Confluence Wiki and Google Sites. Any suggestions?

Bambuser saved a bit of knowledge of CSCL

Collaborative work on a Friday in University of Oulu with the exchange students

These was the home work for today.

I read the article, which I didn´t understand deeply. Still I could follow the discuss and was participating in that scientific approach of the task by recording speech, when Eva was drawing our wisdom of CSCL. That means Computer Supported Collaborative Learning. We took a historical aspect to CSCL.

It is very good for the understanding to see thing drawn down. Teaching is for me back-to-basics with a pen or chalk and a chalkboard, which this time was an app Explain Everything. Luckily it was familiar to me since #MobileSummer2014 which was held by Hämeenlinnan Ammattikorkeakoulu,  Institute of Applied Sciences of Hämeenlinna.

I need time to cope with technical environments. I was also lucky, when a fellow student came to ask what was the app i was using to record our collaborative learning in a Box (a small room in the corridor). It was a swedish “uppfinning”, Bambuser.

This is my Bambuser where you can find five shots of our collaboration of SCSL.

P.S. Read my other blog, Rundgren´s CatLook at this too!

Learning enhanced technology in Oulu University 1. lecture

Learning environments

The first lecture in Oulu university educational faculty among young students, good-mannered and coming from different countries. Me as a senior, a retired class-teacher still wanting to learn new things in life. When will it stop?

Learning in this course will happen individually and in groups, self-regulating and by technology enchanted learning. We will go to practices through theories. (My old studies are from the 1970´s, which I put into practice in 36 years at school.)

Teachers

There will be lecture of a professor of quality learning, actually it was today, but I am blogging about the first lecture. Teachers will be Dr. Jari Laru, Dr. Essi Vuopala, Professor Sanna Järvelä, Aino-Maria Palosaari and Lara-teacher from Germany for beeing six week´s time in Finland as a Finnsight teacher or something. We will do collaborative work, flexible programs and use technology when it is needed. We´ll  have to use theories in teaching. First theory of learning sciences and then practice in the projects.

A school project with no bureaucracy of Oulu city

The projects will solve some problems in a company or in a school. There are a lot of technological issues to solve for the benefit of a school.

I wrote down a lot, because I have been doing so since my early years at comprehensive school in Lappajärvi. I used this time an iPad for notes, not a pen any more. That has changed, I like the new technology a lot. Finally for our projects, we do not have bureaucracy in Oulu.