Tarkempi projektisuunnitelma verkkokoulutuksesta

 • Tavoitteena on luoda oppimissimulaatio, jossa asiakasosapuoli saa mahdollisuuden tiedostaa oman pedagogisen käyttöteoriansa käytännössä ja oppii hyödyntämään verkkosovellustusta oppisisältönsä välittämiseen.

 • Simulaation ensimmäisessä vaiheessa luomme oppimisalustan, jossa me voimme harjoitella koulutussuunnitelman toteuttamista yhdessä asiakkaan kanssa aivan kuten hänen asiakkaansakin harjoittelevat vastaavan suunnitelman toteuttamista omiin tarpeisiinsa.

 • Alustan luominen vaatii teknologisen siirtymän, teknologisen designin, jossa perehdytetään asiakas uuteen työkaluun ja esitellään sen tarkoitus oppimistehtävän toteuttamisessa. Tässä oppimisen vaiheessa asiakas asettautuu omien oppijoidensa asemaan. 

 • Seuraavat oppimisen osatavoitteet määritellään asiakkaan kanssa opetussisällön tarkentuessa ja toteutuksen edetessä.

 • Mallin testaus tapahtuu simultaanisti yhdessä mallin toteutuksen kanssa. Asiakas toteaa mallin toimivuuden reaaliaikaisesti.

 • Samoin toteuttajat osoittavat designin oppimistavoitteiden täyttymisen, sillä mallin toteutuksen aikana syntyy vaihe vaiheelta kurssisuunnitelma asiakkkaan koulutussuunnittelun kurssille (2 op).

 • Tässä vaiheessa tarpeellista: Opetussisällöt sekä opetustapoihin perehtyminen sekä niiden näkyväksi tekeminen. Hahmottelemme niiden pohjalta oppimistehtäviä ja osatavoitteita yhdessä asiakkaan kanssa

 • The Aim of the Project is to create a learning simulation, where the customer gets a possibility to recognize her own practical pedagogical theory and learns how to make use of the internet-based solutions for teaching.

 • At the first stage we will create a learning platform, where we can practice to implement the plan for the course together with the client the same way as her clients do for their own purposes.

 • To create a platform demands a technological asset, technological design, where we will implement the client into the new tool. In this phase the client takes a role of her client.

 • The second part goals will be defined together with the client along with the learning material getting more precise.

 • Testing will be together simultaneously with the course in real-time.

 • Also the project doer show the design for gaining the fulfillment of learning goals. ( 2 points)

 • Necessary in this early phase: Material, pedagogy and making them visual. We will be making learning assets and part goals together with the client.

 • https://audioboom.com/boos/2857608-educational-project-at-university-of-oulu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.